Svensk Angloavel

Angloarabhingstar med prestation

Business SAAF 1102 och Fango In Blue ASVH 1277

Svensk angloavel 

 


Business

Angloarabaveln

Prestationsinriktad

Även om det är en liten ras i Sverige och skulle kunna av det skälet räknas som enbart en ras om behöver bevaras så är det en prestationsinriktad avel som bedrivs.Nästan oavsett hur man kombinerar olika blodslinjer för att få fram en angloarab så blir det ofta en bra och sund individ.


  För att få fram tävlingshästar i hoppning, fälttävlan, jakt och kapplöpning föredras oftast ett större inslag av engelskt fullblod än av arabiskt fullblod i anglon ofta tillsammans med ett mindre inslag av annat blod av halvblodstyp också.   


Angloaraben i förädlarrollen

I många förbund i Europa är det fullt naturligt och mycket vanligt att man använder en angloarab för att förädla sin halvblodslinje, speciellt då man också vill ha med en droppe arab i sin blodslinje.


I Sverige är det inte så vanligt, med medveten avel med anglo och halvblod. Kanske kan det bero på bristande kunskap bland halvblodsuppfödare om vad angloaraben kan tillföra i deras avel. Där har SAAF en uppgift att förmedla kunskap och visa på goda exempel.


Hingstar som fortfarande är gångbara och som finns i våra framgångsrika halvblod är Matcho x, Inshallah x, Ramzes x och Arlequin x.


Utmaningen för svensk angloavel rymmer flera aspekter


Den första och största utmaningen är att få fler ston till angloaveln. Och hästarna registeras som angloaraber i Svenska Angloarabföreningens Stambok.  Registreras  angloaraberna i halvblodsstamböcker försvinner rasen i den stora massan .


Utan ston inga födda föl. Vi behöver fler uppfödare som ägnar sig åt angloavel. Vi skulle behöva ca 25-30 ston i avel/år. Stona kan vara av raserna angloarab, engelskt fullblod, arabiskt fullblod och Shagya-arab.


Den andra utmaningen är och har länge varit att få fram fler hingstar som kan verka i angloaveln och samtidigt ge avkommor som kan stambokföras i Riksstamboken.


Nya plan- och riktlinjer styr införandet i Riksstamboken


Genom SAAF:s nya reglemente (via ASHR) som gäller från och med 2013 finns inga egentliga begränsningar för användandet av hingstar för angloavel.


Oavsett vilken hingst som är fader till fölungen är avkomman berättigad att föras i SAAF Riksstambok eller dess bilaga beroende på vilket resultat hästen får i samband med avelsvärdering av fölungen då den blivit äldre. Däremot så rekommenderas att hingsten är avelsvärderad antingen på egna meriter eller på avkommemeriter,  att de genomfört godkänt bruksprov för angloavel och blivit bedömd av en avelsvärderingsnämnd och att friröntgade hingstar används i första hand.


Den tredje utmaningen är att de föl som föds kommer ut och presterar på tävlingsbanan och på det sättet marknadsför angloaraben på ett för rasen fördelaktigt sätt.

copyright lenagavert@anglo.se

Underlag till dessa sidor är hämtade från www.angloarab.se, avelsvärderingsunderlag för hingstarna och eget material.