C.I.A.A

Angloarabhingstar med prestation

Business SAAF 1102 och Fango In Blue ASVH 1277

Confédération Internationale de l'Anglo-Arab

Sedan 1993 har  de länder som  har  angloavel och intresseföreningar för angloavel slagit sig samman i en organisation C.I.A.A., som från början var en sammanslutning, (Conférénce Internationale de l'Anglo-Arabe) för att få en gemensam definition på vad en angloarab är.


Organisationen blev såsmåningom  ett internationellt förbund för angloaraber, Confédération Internationale de l'Anglo-Arabe. 


Syftet med C.I.A.A är att sätta rasen på kartan, skapa en internationell stambok för angloaraber som är ursprungsregistrerade i sina länders officiella angloarabföreningar för att  visa på hur bra angloaraben är på tävlingsbanorna.


Redan på unghäst-VM 2013  fälttävlan  kunde man  se resultatet av detta arbete då den franska anglo-arabstamboken kom på tredje plats efter KWPN och ISH i WBFSHs ranking för fälttävlan efter UnghästVM.


På fjärde plats ligger den franska halvblodsstamboken, SF, där man också kan se en hel del angloarabiska härstamningar bland annat i vinnaren i 7-års championat. En avkomma efter Sverige aktuelle Fango In Blue finns med bland deltagarna i UnghästVM i fälttävlan. Vi hoppas på fler som använder angloblod i fälttävlansaveln efter dessa fina framgångar.


copyright lenagavert@anglo.se

Underlag till dessa sidor är hämtade från www.angloarab.se, avelsvärderingsunderlag för hingstarna och eget material.